Wat is een GIRD?

Glenohumeral Internal Rotation Deficit (GIRD) komt vaak voor bij sporters die een bovenhandse sport beoefenen. Voorbeelden hiervan zijn: pitchers, tennisspelers, volleybalspelers, handballers etc.. Met een GIRD wordt een verkorting van het weefsel aan de achterkant van de schouder bedoeld. Dit zorgt voor een bewegingsbeperking van de draaibeweging naar binnen (endorotatie) bij een 90 graden geheven arm (horizontale adductie).

De oorzaak voor het ontstaan van een GIRD.

De oorzaak ligt hem vaak bij een vergrote soepelheid (laxiteit) van het voorste kapsel van de schouder. Doordat het kapsel te soepel is lijkt de draaibeweging naar de achterzijde te zijn vergroot.

De symptomen bij een GIRD

De klachten uiten zich vaak aan de voor- en achterkant van de schouder met uitstraling naar de bovenarm en nek. Soms is er een aanwezigheid van een dead arm syndroom, dit wil eigenlijk letterlijk zeggen dat de arm dood aan kan voelen.

De behandeling van een GIRD

Voor het verbeteren van de functie van de schouder is het essentieel om een specifiek en intensief trainingsprogramma te volgen. Hierbij staat het verbeteren van de beweeglijkheid van de schouder, het optrainen, sterker maken en verbeteren van de coördinatie van de schouderspieren centraal. Dit is vaak een langer traject tussen de 3 tot 6 maanden.

Recente update (2020)

Recent wetenschappelijk onderzoek laat zien dat de draaibeweging naar achteren (exorotatie) beperkt lijkt te zijn bij mensen met een GIRD in plaats van de draaibeweging naar voor (endorotatie). Hierdoor is het essentieel om deze draaibeweging naar achteren (exorotatie) te mobiliseren en de spieren aan de achterzijde van de schouder (posterior cuff) te trainen.

Synoniem

Glenohumeraal internal rotation deficit, pitchers schouder, kapselstijfheid,  bovenhandse sporters

Advies

Hierboven staan een aantal oefeningen die u kunt gebruiken bij deze problematiek. Als er vragen zijn over de oefening, als u twijfelt over de uitvoering ervan of u weet niet zeker of de oefening goed voor u is, raadpleeg dan altijd een deskundig fysiotherapeut!

Let op

Fysioefeningen.nl biedt een scala van mogelijkheden voor (huiswerk) oefeningen. Echter is fysioefeningen.nl niet verantwoordelijk voor de ontwikkeling van uw klachten. Houdt altijd contact met uw fysiotherapeut of specialist.