Neurodynamica � In zit � N.ischiadicus slider � Fysioefeningen.nl � Breda

Neurodynamica lage rug

Neurodynamische klachten kunnen zich erg divers uiten. Het uit zich als uitstraling via het zenuwweefsel in één van de ledematen. Het doel van neurodynamica is een indruk krijgen van de mechanische belastbaarheid en gevoeligheid van het zenuw weefsel. Middels specifieke testen kan er beoordeeld worden of een verhoogde neurodynamische mechanosensitiviteit een van de mogelijke oorzaken is voor de klachten. Middels neurodynamische oefeningen kan je de verhoogde gevoeligheid van het zenuwweefsel verlagen. Vindt hier je oefeningen voor de lage rug.

Start hier met neurodynamische oefeningen voor de lage rugKlik hier voor meer informatie over neurodynamica voor de lage rug

1. N.ischiadicus slider

15x • 3 sets

Plaats de bal voor je en plaat een voet bovenop de bal. Vind eventueel steun bij een muur. Strek het been volledig uit door de bal naar vore te rollen. Wanneer je het been strekt kijk je tegelijk naar het plafond.

2. Slider n. ischiadicus

10x • 3 sets

Ga op een bank of stoel zitten, leg de handen op de rug en de kin op de borst, strek vervolgens een been uit, trek de tenen naar je toe, terwijl je dit doet breng je het hoofd naar achteren en vervolgens weer terug.

3. N.ischiadicus tension

15x • 3 sets

Ga zitten op een stoel en houd de rugleuning vrij, neem een actieve houding aan. Plaats de handen in de zij. Beweeg een been gestrekt naar vore, tegelijker tijd breng je de kin naar de borst. Wanneer je het been weer terug brengt, breng je de kin ook weer omhoog.

4. N.femoralis slider

15x • 3 sets

Plaats een been op de bal en plaats de handen in de zij of vind steun bij een muur. Rol met het been de bal naar achter en kijk tijdens deze beweging naar het plafond. Wanneer je de bal weer naar vore beweegt kijk je weer echt vooruit.

5. N.femoralis slider 2

15x • 3 sets

Plaats 1 been op de box of stoel en plaats de handen in de zij. Wanneer je door de knie buigt beweeg je hoofd naar achter, je kijkt dan richting het plafond. Voer deze oefening rustig uit.

Wat is neurodynamica?

Neurodynamica is een term die in de fysiotherapie gebruikt wordt. Het beschrijft en onderzoekt de link tussen de mechanische en de fysiologische eigenschappen en gedragingen van het zenuwweefsel. Het doel hiervan is om een indruk te krijgen van de belastbaarheid en gevoeligheid van het zenuwweefsel. Klinische neurodynamica gaat over het toepassen van de relatie tussen de eigenschappen van het zenuwstelsel in de spier-skelet functie. Met het toepassen van een mechanische belasting kan de ‘soepelheid’ van het zenuwweefsel worden verbeterd om zo de klachten te verminderen. 

Oorzaak

Er is geen duidelijke oorzaak bekend voor het ontstaan van neurodynamische klachten. Er valt een belangrijk onderscheid te maken tussen specifieke non-serious aandoeningen van nek en rug en aan de andere kant de aspecifieke aandoening. 
Bij een specifieke non-serious aandoening spreken we bijvoorbeeld over een aandoening van de zenuwwortel (radiculopathie). Een van de mogelijke aandoeningen is beter bekend als een hernia.
Een verhoogde neurodynamische mechanosensitiviteit (verhoogde gevoeligheid van het zenuwweefsel) valt onder een aspecifieke nek en rug aandoening. Op deze pagina leggen we de nadruk op een verhoogde neurodynamische mechanosensitiviteit. 

Symptomen

  • Pijn ontwijkende houding, vaak een houding waarin de zenuw verkort is.

  • Beperkte bewegingsvrijheid 

  • Tintelingen in de armen of de benen 

  • Doof gevoel in de armen of de benen

  • Het gevoel van ‘te korte spieren’ of een trekkend gevoel

  • Verhoogde gevoeligheid bij het aanraken van de geïnnerveerde huid. 

Behandeling 

De behandeltechnieken kunnen ingezet worden bij zowel de specifieke als de aspecifieke klachten. Het doel van de behandeling is om de verhoogde neurodynamische mechanosensitiviteit te verlagen. Binnen de oefeningen valt onderscheid te maken in 2 groepen, namelijk sliders en tensioners. Een slider is een neurodynamische manoeuvre waarbij het zenuwweefsel door het losmazig bindweefsel heen ‘flost’. Zonder een toename van spanning op de zenuw. Dit heeft een pijndempend effect.
Een tensioner is een neurodynamische manoeuvre die een toename van de spanning in het zenuwweefsel teweeg brengt.

Advies

Hierboven staan een aantal oefeningen die je kunt gebruiken bij deze problematiek. Als er vragen zijn over de oefening, als je twijfelt over de uitvoering ervan of je weet niet zeker of de oefening goed voor je is, raadpleeg dan altijd een deskundig fysiotherapeut!

Let op

Fysioefeningen.nl biedt een scala van mogelijkheden voor (huiswerk)oefeningen. Echter is fysioefeningen.nl niet verantwoordelijk voor de ontwikkeling van je klachten. Houd altijd contact met je fysiotherapeut of specialist.