Neurodynamica � In zit � N.medianus slider elleboog � Fysioefeningen.nl � Breda

Nek neurodynamica

Neurodynamische klachten kunnen zich erg divers uiten. Het uit zich als uitstraling via het zenuwweefsel in één van de ledematen. Het doel van neurodynamica is een indruk krijgen van de mechanische belastbaarheid en gevoeligheid van het zenuw weefsel. Middels specifieke testen kan er beoordeeld worden of een verhoogde neurodynamische mechanosensitiviteit een van de mogelijke oorzaken is voor de klachten. Middels neurodynamische oefeningen kan je de verhoogde gevoeligheid van het zenuwweefsel verlagen. Vindt hier je oefeningen voor de nek.

Start hier met neurodynamische oefeningen voor de nekKlik hier voor meer informatie over de neurodynamica van de nek

1. N.medianus slider

15x • 3 sets

Ga zitten op een stoel en neem een actieve houding aan. Hou de arm zijwaarts gestrekt op schouderhoogte. De hand staat verticaal omhoog, met de handpalm naar het gezicht toe. Beweeg de hand naar beneden toe zodat de hand nog steeds verticaal is, maar met de handpalm naar buiten wijst, beweeg tegelijk het hoofd mee. Plaats het hoofd weer echt wanneer de handpalm weer naar het gezicht wijst.

2. N.medianus slider elleboog

15x • 3 sets

Ga zitten op een stoel en neem een actieve houding aan. Plaats de elleboog in de zij met de hand naar boven, als of je een dienblad vasthoud. Vervolgens strek je de elleboog uit en breng je de hand in een verticale stand met de handpalm naar je toe.

3. N.medianus tension

15x • 3 sets

Ga zitten op een stoel en neem een actieve houding aan. Strek de aangedane arm uit op schouderhoogte, de hand is verticaal naar beneden met de handpalm naar buiten gericht. Het hoofd in schuin naar de andere schouder. Beweeg de hand omhoog zodat de handpalm naar het gezicht is gericht, beweegt tegelijk met het hoofd zijwaarts naar de schouder van de aangedane zijde.

4. N.medianus tension elleboog

15x • 3 sets

Ga op een stoel zitten en neem een actieve houding aan. Strek de aangedane arm zijwaarts uit op schouderhoogte met de handpalm naar boven. Breng het hoofd zijwaarts naar de andere schouder. Breng vervolgens de uitgestrekte hand richting de schouder en zorg dat het hoofd tegelijk naar de aangedane schouder beweegt.

5. N.ulnaris slider

15x • 3 sets

Ga zitten op een stoel en neem een actieve houding aan. Plaats de duim en wijsvinger met de vingertoppen tegen elkaar aan. Houd de arm op schouder hoogte en breng de hand richt het hoofd met de handpalm naar vore gericht. Beweeg het hoofd tegelijk zij

6. N.ulnaris slider 2

15x • 3 sets

Pak een kleine bal en gooi deze weg. Houd de elleboog onder schouderhoogte. Maak na het loslaten van de bal een nazwaai waarbij de hand gestrekt blijft met de handpalm naar beneden.

7. N.radialis slider

15x • 3 sets

Ga zitten en neem een actieve houding aan. Pak de schouder van de aangedane vast met de ander hand en druk de schouder naar beneden. Houd de aangedane arm gestrekt met de hand gebogen en draai deze naar binnen en naar buiten. Tegelijk beweeg je het hoofd zijwaarts van links naar rechts.

8. N.radialis slider 2

15x • 3 sets

Gebruik hiervoor een frisbee. Breng de frisbee richting de buik en werp de frisbee. Strek de arm zo ver mogelijk door waarbij de handpalm naar het plafond wijst.

Wat is neurodynamica?

Neurodynamica is een term die in de fysiotherapie gebruikt wordt. Het beschrijft en onderzoekt de link tussen de mechanische en de fysiologische eigenschappen en gedragingen van het zenuwweefsel. Het doel hiervan is om een indruk te krijgen van de belastbaarheid en gevoeligheid van het zenuwweefsel. Klinische neurodynamica gaat over het toepassen van de relatie tussen de eigenschappen van het zenuwstelsel in de spier-skelet functie. Met het toepassen van een mechanische belasting kan de ‘soepelheid’ van het zenuwweefsel worden verbeterd om zo de klachten te verminderen. 

Oorzaak

Er is geen duidelijke oorzaak bekend voor het ontstaan van neurodynamische klachten. Er valt een belangrijk onderscheid te maken tussen specifieke non-serious aandoeningen van nek en rug en aan de andere kant de aspecifieke aandoening. 
Bij een specifieke non-serious aandoening spreken we bijvoorbeeld over een aandoening van de zenuwwortel (radiculopathie). Een van de mogelijke aandoeningen is beter bekend als een hernia.
Een verhoogde neurodynamische mechanosensitiviteit (verhoogde gevoeligheid van het zenuwweefsel) valt onder een aspecifieke nek en rug aandoening. Op deze pagina leggen we de nadruk op een verhoogde neurodynamische mechanosensitiviteit. 

Symptomen

  • Pijn ontwijkende houding, vaak een houding waarin de zenuw verkort is.

  • Beperkte bewegingsvrijheid 

  • Tintelingen in de armen of de benen 

  • Doof gevoel in de armen of de benen

  • Het gevoel van ‘te korte spieren’ of een trekkend gevoel

  • Verhoogde gevoeligheid bij het aanraken van de geïnnerveerde huid. 

Behandeling 

De behandeltechnieken kunnen ingezet worden bij zowel de specifieke als de aspecifieke klachten. Het doel van de behandeling is om de verhoogde neurodynamische mechanosensitiviteit te verlagen. Binnen de oefeningen valt onderscheid te maken in 2 groepen, namelijk sliders en tensioners. Een slider is een neurodynamische manoeuvre waarbij het zenuwweefsel door het losmazig bindweefsel heen ‘flost’. Zonder een toename van spanning op de zenuw. Dit heeft een pijndempend effect.
Een tensioner is een neurodynamische manoeuvre die een toename van de spanning in het zenuwweefsel teweeg brengt.

Advies

Hierboven staan een aantal oefeningen die je kunt gebruiken bij deze problematiek. Als er vragen zijn over de oefening, als je twijfelt over de uitvoering ervan of je weet niet zeker of de oefening goed voor je is, raadpleeg dan altijd een deskundig fysiotherapeut!

Let op

Fysioefeningen.nl biedt een scala van mogelijkheden voor (huiswerk)oefeningen. Echter is fysioefeningen.nl niet verantwoordelijk voor de ontwikkeling van je klachten. Houd altijd contact met je fysiotherapeut of specialist.