Krachtsoefeningen

Hieronder vind je diverse krachtsoefeningen.

1. Abductie met elastiek zittend

15x • 3 sets

Ga op de stoel zitten en houd de rugleuning vrij. Plaats het elastiek stevig onder de voeten, pak de andere kant vast met de hand. Laat de arm langs het lichaam hangen en beweeg de arm zijwaarts omhoog tot schouderhoogte.

2. Abductie met elastiek

12x • 3 sets

Zorg dat het elastiek goed onder de voet zit en laat de arm langs het lichaam hangen met het elastiek in de handen. Til de arm zijwaarts omhoog tot schouderhoogte.

3. Anteflexie met elastiek zittend

12x • 3 sets

Ga op een stoel zitten en laat de rugleuning vrij, neem een actieve houding aan. Zorg dat het elastiek stevig onder de voeten zit. Pak het einde van de elastiek vast en laat de arm naast het lichaam hangen. Beweeg de arm voorwaarts tot ongeveer schouderhoogte.

4. Anteflexie met elastiek

12x • 3 sets

Zorg dat het elastiek goed onder de voet zit. Pak het andere eind van het elastiek vast met de hand en laat de arm langs het lichaam hangen. Beweeg de arm voorwaarts tot ongeveer schouderhoogte en laat de arm weer rustig zakken.

5. Ademhaling anteflexie met stok

10x • 3 sets

Ga op de stoel zitten en laat de rugleuning vrij. Pak de stok met beide handen aan de uiteinden vast. Bij inademing beweeg je de armen omhoog en bij uitademing beweeg je de armen weer omlaag.

6. Knie strekken in zit

15x • 3 sets

Ga op een stoel zitten, strek vervolgens één been langzaam uit naar voren, breng hem vervolgens langzaam terug.

7. Adductie heup

15x • 3 sets

Ga zitten op de stoel en laat de rugleuning vrij. Plaats bal tussen de knieën en schuif eventueel de voeten aan zodat de bal niet wegvalt. Beweeg de knieën naar elkaar toe, druk tegen de bal aangeven.

8. Heup abductie met stoel

6x • 12 sets

kom achter de stoel staan, houdt de stoel met één hand vast, beweeg één been opzij. Beweeg dit been vervolgens weer terug en herhaal dit.

9. Heup extentie met stoel

3x • 12 sets

Ga recht achter de stoel staan en pak de stoel met beide handen vast. Breng een been naar achteren en breng het been vervolgens weer terug naar beginpositie. Herhaal dit met beide benen.

10. Knie flexie actief met stoel

12x • 3 sets

Kom achter de stoel staan, breng vervolgens van één been de hak naar de bil en weer rustig terug. Wissel deze beweging af per been en herhaal dit.

11. Squat actief bij stoel

20x • 3 sets

Ga rechtop staan met het gezicht naar de tafel met twee handen op de tafel. Plaats uw voeten schouder breed uit elkaar. Zak naar beneden, tot halverwege, terwijl u uw knieën buigt. De knieën gaan daarbij over de tenen heen. Wanneer u voelt dat uw hielen omhoog beginnen te komen, ga dan weer rechtop staan. Herhaal dit 20 keer.

12. Side lunge van stoel af

12x • 3 sets

Side lunge van stoel af, sta achter een stoel en zet een stap zijwaarts en zak vervolgens door het been wat je zijwaarts geplaatst hebt. Kom terug omhoog en herhaal de beweging.

13. Heup flexie

12x • 3 sets

Heup flexie, plaats het elastiek om de enkel van het aangedane been. Breng vanuit gestrekte positie het been naar voren met een gebogen knie. Ga vervolgens weer terug naar de beginhouding.

14. Calf raise actief met stoel

20x • 3 sets

Ga achter een stoel staan, pak deze met beide handen vast en zorg dat u rechtop staat. Plaats uw voeten op schouderbreedte uit elkaar. Ga op uw tenen staan, laat de hielen langzaam naar de grond zakken. Herhaal deze oefening 20 keer.

15. Lunge naast de stoel

12x • 3 sets

Pak een stevige stoel en ga zijwaarts bij de rugleuning staan. Plaats de voeten naast elkaar, stap met een been naar vore en zak door de knieën. Stap weer terug en wissel om van been.

16. Biceps curl schouder press

12x • 3 sets

Ga zitten op de stoel en houd de toe rugleuning vrij. Laat de armen langs het lichaam hangen. Breng het gewicht naar de schouder door de ellebogen te buigen. Draai daarna de handpalmen naar buiten en strek de arm boven de schouders uit. Breng de armen weer op een rustig tempo naar de startpositie.

17. Stappen op plaats

20x • 3 sets

Ga rechtop staan en zet de voeten naast elkaar. Breng vervolgens de linker, als de rechter knie 1 voor 1 omhoog. Land tijdens het wisselen van knie op de voorvoeten en blijf rechtop staan

Ademhalingsoefeningen

Vind hier diverse tips over ademhaling en diverse ademhalingsoefeningen.

1. ACBT

5x

Ga op een stoel zitten en neem een actieve houding aan tegen de rugleuning. Plaats beide handen op de buik. Adem rustig en diep in via de neus, adem met getuiten lippen uit.

2. ACBT 2

5x

Ga op de stoel zitten en neem een actieve houding aan. Plaats beide handen op de buik. Haal diep maar rustig adem door via de neus in te ademen. Adem uit door getuiten lippen, hier mag een kleine druk achter zitten.

3. ACBT 3

5x

Ga op de stoel zitten en neem een actieve houding aan. Plaats beide handen op de buik. Adem diep maar rustig in via de neus. Adem uit met open mond, hier mag veel kracht achter zitten.

4. ACBT 4

5x

Ga op de stoel zitten en neem een actieve houding aan. Plaats beide handen op de buik. Adem diep in via de neus. Adem uit via een open mond, hier maar een stevige kracht achter zitten.

5. Box breathing

5x

6. IMT treshold

5x • 3 sets

Ga zitten op een stoel. Plaats de neusklep goed op de neus. Stel de treshold in op de voorgeschreven stand. Adem in en adem uit, de weerstand zal je vanzelf opmerken. Wanneer je duizelig wordt neem dan pauze.

7. Mediflo DUO uitademen

10x

Ga op een stoel zitten. Adem een keer goed in en uit. Adem in door de neus. Bij het uitademen gebruik je de Mediflo DUO, adem rustig uit.

8. Mediflow DUO inademen

10x

Ga zitten op een stoel. Ademen een keer goed in en uit. Bij het inademen maak je gebruik van de Mediflow DUO, deze hoef je niet te gebruiken tijdens het uitademen.

9. Voorwaarts leunen

10x

Ga zitten op een stoel en blijft rustig ademhalen via neus en mond. Kom met de rug los van de rugleuning en schuif met de billen iets naar vore op de stoel. Plaats de ellebogen op de bovenbenen en zorg dat het bovenlichaam gestrekt blijft. Blijf diep in en uit ademen, hierbij mag krachtiger in en uit geademd worden.

10. Voorwaarts leunen fiets

10x

Begin met fietsen en blijf goed in en uit ademen. Leun naar vore om de fietshandvatten goed vast te kunnen pakken. Adem diep in en uit, hier mag kracht voor gebruikt worden.

11. Buikademhalig

10x • 3 sets

Ga op een stoel zitten, leg de handen op de buik, langzaam diep in, zorg ervoor dat de buik uitzet (de handen worden weggedrukt) op het moment dat u inademt, adem daarna langzaam weer uit.

12. Pursed lip breathing

10x • 3 sets

Ga op een stoel zitten, diep langzaam maar diep in door de neus, tuit de lippen en adem langzaam uit via de mond.

13. Huffen

10x • 3 sets

Huffen, ga zitten op een stoel en blaas tegen je hand alsof je een raam wil laten beslaan.

De longen

De longen bestaan uit longkwabben, elke kwab is functioneel gezien een long met een eigen tak van de luchtpijp, een eigen tak van de longslagader en van de longader.De rechterlong bestaat uit 3 kwabben (lobus superior, lobus medius en lobus inferior). De linkerlong bestaat uit 2 kwabben (lobus superior en lobus inferior). Bij de longen spreken we snel over COPD en astma. COPD is een veelvoorkomende aandoening die wordt gekenmerkt door aanhoudende luchtwegklachten als gevolg van problemen in het luchtweg en/of kleine takjes in de longen. In Nederland hebben ongeveer 600.000 mensen COPD en momenteel is COPD de vijfde meest voorkomende doodsoorzaak in Nederland. De meeste symptomen komen voor als respiratoire symptomen zoals kortademigheid bij inspanning, hoesten (soms met sputum). De grootste risicofactor is roken, omgevingsfactor,genetische factor en slechte voeding hebben ook invloed in het ontstaan van longproblemen. De rol van de fysiotherapeut is het opstellen van een behandelplan, de patiënt bewust maken van de problemen en het aanleren omgaan met de aandoening.