Home/Oefeningen/Pols/Roeierspols

Home.png
Roeierspols

Uitleg aandoening

Een roeierspols is een irritatie van één punt van onderarm waar vier strekspieren elkaar kruisen. Dit uit zich in pijn en zwelling , 4 tot 6 cm boven het polsgewricht (rugzijde).​ Dit komt omdat op dat punt twee strek pezen van de hand (m.extensor carpi radialis longus en m. extensor carpi radialis brevis) kruisen met twee strek pezen van de duim (m. extensor pollicis brevis en m. abductor pollicis longus) dicht bij elkaar liggen. Er wordt verondersteld dat, bij pijnklachten op bovengenoemde locatie, er een irritatie/ontsteking aanwezig is van het omhulsel van deze strek pezen. Het omhulsel ook wel de peesschede genoemd, is een soort glad omhulsel die er voor zorgt dat er geen wrijving ontstaat ter hoogte van de pols. Als er vernauwing ontstaat in het omhulsel door bijvoorbeeld een overbelasting of een trauma dan kan dit zorgen voor irritatie. Voornamelijk uiten de klachten zich door pijn aan de bovenzijde van de pols of onderarm, pijn bij verschillende bewegingen in de pols zowel bij het strekken en buigen, pijn bij het uitwringen van bijvoorbeeld een doek en het grijpen naar een object.

Advies

Hieronder staan een aantal oefeningen die u kunt gebruiken bij een roeierspols.

Als er vragen zijn over de oefening, als u twijfelt over de uitvoering ervan of u weet niet zeker of de oefening goed voor u is, raadpleeg dan altijd een deskundig fysiotherapeut!

Let op: Fysioefeningen.nl bied een scala van mogelijkheden voor (huiswerk) oefeningen. Echter is fysioefeningen.nl niet verantwoordelijk voor de ontwikkeling van uw klachten. Houdt altijd contact met uw fysiotherapeut of specialist. 

  • Facebook - White Circle
  • White Youtube Icoon
  • White Instagram Icon
1. Dorsaalflexie pols, houdt een gewichtje in de hand, laat de knokkels naar boven wijzen. Laat de hand helemaal hangen, strek vervolgens de pols (breng het gewichtje richting de pols).
2. Palmair flexie, draai de onderarm open, houdt een gewichtje in de hand. Laat de hand helemaal hangen, buig vervolgens de pols (breng het gewichtje richting de pols).
3a. Supinatie pols, pak het gewicht onderaan vast, draai de duim in eerste instantie naar binnen. Breng vervolgens het gewichtje de andere kant op (zie foto).
3b. Pronatie pols, pak het gewicht onderaan vast, draai de duim in eerste instantie naar buiten. Breng vervolgens het gewichtje de andere kant op (zie foto).
Aandoeningen
Revalideren na operatie
Fysioefeningen.nl

F y s i O e f e n i n g e n 

Fysiotherapie  |  Oefeningen  |  Sport  

© 2018       |     by Fysioefeningen.nl   |    www.fysioefeningen.nl